Home / Subiecte biblice / Făţărnicie

Făţărnicie

Făţărnicia noastră nu-L înşeală pe Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Luca 16:15. “Isus le-a zis: Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.”

Făţărnicia are motive dubioase.

Este scris în Biblie: Matei 6:2. “Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.”

Făţărnicia cunoaşte adevărul, dar nu-l ascultă, pretinzând pe Hristos ca Domn, dar ne urmându-L.

Este scris în Biblie: Matei 23:13. “Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre.”