Home / Bibel ämnen / Hyckleri

Hyckleri

Vårt hyckleri lurar inte Gud. Bibeln säger i Lukasevangeliet 16:15  Då sade han till dem: ”Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.

Tvivelaktiga motiv leder till hyckleri. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:2”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

Hyckleri är att känna till sanningen utan att följa den, att kalla Kristus för Herre utan att följa honom. Bibeln säger i Matteusevangeliet 23:13   Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...