Φιλονικίες

Η αλαζονεία οδηγεί στη φιλονικία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μόνον από την υπερηφάνεια προέρχεται η φιλονικία. Ενώ η σοφία είναι μαζί με εκείνους που δέχονται συμβουλές." (Παροιμίες 13: 10)

Οι άσκοπες συζητήσεις σχετικά με ασήμαντα ζητήματα οδηγούν σε φιλονικίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όμως, μωρές συζητήσεις, και γενεαλογίες, και φιλονικίες, και μάζες νομικές, απόφευγέ τες· επειδή είναι ανωφελείς και μάταιες." (Επιστολή προς Τίτον 3: 9)

Οι λανθασμένες επιθυμίες οδηγούν σε φιλονικίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Από που προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες ανάμεσά σας; Όχι από εδώ, από τις ηδονές σας, οι οποίες αντιμάχονται μέσα στα μέλη σας;" (Επιστολή Ιακώβου 4: 1)