Home / Bibelemner / Strid

Strid

En ubøyelig hovmodig holdning kan lett føre til strid. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,10. ”Hovmod fører bare til trette, kloke er de som tar imot råd.”

Meningsløse diskusjoner om uviktigheter fører lett til strid. Det står i Bibelen, Titus 3,9. ”Men tåpelige stridsspørsmål, ættetavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du vende deg bort fra, for slikt er unyttig og hensiktsløst.”

Uheldige og målsettinger og ønsker kan også lett føre til strid. Det står i Bibelen, Jakob 4,1. ”Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?”