Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας; Με την πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "μην φοβάσαι· επειδή εγώ είμαι μαζί· μην τρομάζεις· επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα, σε βοήθησα· μάλιστα, σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου." (Ησαΐας 41: 10)

Όταν είσαι φοβισμένος μην ξεχάσεις τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γίνε ισχυρός και ανδρείος· μην φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις· επειδή μαζί σου είναι ο Κύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας." (Ιησούς του Ναυή 1: 9)

Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…αλλά η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο· επειδή ο φόβος έχει κόλαση· κι εκείνος που φοβάται, δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 4: 18)

Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις φυσικές καταστροφές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι’ αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σείονται εξαιτίας της έπαρσής τους." (Ψαλμός 46: 1 – 3)

Μη φοβάσαι τους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…ώστε εμείς παίρνοντας θάρρος να λέμε: Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι θα μου κάνει ο άνθρωπος." (Επιστολή προς Εβραίους 13: 6)

Μη φοβάσαι τα έθνη ή τις κυβερνήσεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θα τρομάξεις από το πρόσωπό τους (τα έθνη)· επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σου, Θεός μεγάλος και φοβερός." (Δευτερονόμιο 7: 21)

Μη φοβάσαι τις κακές ειδήσεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Από κακή φήμη δεν θα φοβηθεί· η καρδιά του είναι στερεή, ελπίζοντας στον Κύριο. Η καρδιά του είναι στηριγμένη· δεν θα φοβηθεί, μέχρις ότου δει την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς του." (Ψαλμός 112: 7 – 8)