Home / Bibelemner / Frykt

Frykt

Hvordan skal vi håndtere det som skremmer oss? Ved å tro på løftene fra Gud. Det står i Bibelen, Jesaja 41,10. ”Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.”

Når du føler uro, glem ikke Gud. Det står i Bibelen, Josva 1,9. ”Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.”

Vi trenger ikke være redde for Gud. Det står i Bibelen, 1. Johannes 4,17.18. ”Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.”

Vi trenger ikke frykte for naturkatastrofer. Det står i Bibelen, Salmene 46,2-4. ”Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle trengsler var det han som hjalp oss. Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav.”

Ikke la deg skremme av mennesker. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,6. ”Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?”

Vær ikke redd for regjeringer og makteliter. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 7,21. ”La deg ikke skremme av dem, for Herren din Gud er hos deg, en stor og fryktinngytende Gud.”

Ikke vær redd for å motta dårlige nyheter. Det står i Bibelen, Salmene 112,7-8. ”Han er ikke redd for onde rykter, hans hjerte er fast, han stoler på Herren. Hans sinn er rolig og uten frykt; til slutt får han se at hans fiender faller.”