Teamă

Cum putem să tratăm temerile noastre? Având încredere în promisiunile lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Isaia 41:10. “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”

Când eşti plin de teamă, nu uita pe Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iosua 1:9. “Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

Nu trebuie să avem frică de Dumnezeu, căci El este dragoste.

Este scris în Biblie: 1Ioan 4:18. “N-avem de ce să ne temem de cineva care ne iubeşte cu o dragoste desăvârşită. Iubirea Sa perfectă faţă de noi izgoneşte orice simţământ de groază de ce ne-ar putea face. Dacă ne este totuşi frică, asta se datorează faptului că ne temem de ce-ar putea să ne facă şi dovedeşte că nu suntem deplin convinşi de iubirea Sa pentru noi” (NT pe înţelesul tuturor).

Nu trebuie să ne temem de dezastrele naturale.

Este scris în Biblie: Psalm 46:1-3. “Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii”

Să nu ne temem de oameni.

Este scris în Biblie: Evrei 13:6. “De aceea, putem declara fără nici o urmă de îndoială sau teamă: “Domnul este sprijinitorul meu şi nu mă voi teme de ce mi-ar putea face un biet om” (NT pe înţelesul tuturor).

Să nu ne temem de popoare sau guverne.

Este scris în Biblie: Deuteronom 7:21. “Să nu te înspăimânţi de ei; căci Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, Dumnezeul cel mare şi înfricoşat.”

Nu te teme de ştiri rele.

Este scris în Biblie: Psalm 112:7-8. “El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată, n-are nici o teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de protivnicii lui.