Home / Bibel ämnen / Fruktan

Fruktan

Frukta inte, utan tro på Guds löften. Bibeln säger i Jesaja 41:10 ”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”

När du är rädd, glöm inte Gud! Bibeln säger i Joshua 1:9  Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräkt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör."

Vi behöver inte vara rädda för Gud. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 4:16,18”...Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud i honom. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nådd kärlekens fullhet.”

Vi behöver inte vara rädda för naturkatastrofer. Bibeln säger i Psalm 46:2-3  Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar ned i havets djup.”

Frukta inte människor. Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:6” Därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?”

Frukta inte nationer och regeringar. Bibeln säger i 5 Moseboken 7:21  Låt dig inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud, finns hos dig, en stor och fruktansvärd Gud.”

Var inte rädd för dåliga nyheter. Bibeln säger i Psalm 112:7-8  Olycksbud behöver han inte frukta, hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren. Hans hjärta är lungt, han är utan fruktan.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.