Φόβος Κυρίου

Ο Θεός μας ζητά να Τον φοβόμαστε (δηλαδή να Τον σεβόμαστε). Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο Θεός σου, παρά να φοβάσαι τον Κύριο τον Θεό σου, να περπατάς σε όλους τους δρόμους του και να τον αγαπάς και να λατρεύεις τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, να τηρείς τις εντολές του Κυρίου και τα διατάγματά του, που εγώ σήμερα σε προστάζω για το καλό σου;" (Δευτερονόμιο 10: 12 – 13)

Ο Θεός διδάσκει εκείνους που Τον φοβούνται. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ποιος είναι άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο; Αυτόν θα διδάξει τον δρόμο που πρέπει να εκλέξει." (Ψαλμός 25:12)

Με το να φοβόμαστε το Θεό, αποκτάμε φρόνηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου· και επίγνωση των αγίων η φρόνηση." (Παροιμίες 9: 10)

Ο φόβος του Κυρίου είναι πολυτιμότερος από τον πλούτο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καλύτερα το λίγο με φόβο Κυρίου, παρά πολλοί θησαυροί και ταραχή μέσα σ’ αυτούς." (Παροιμίες 15: 16)

Ο φόβος του Κυρίου παρέχει ένα καταφύγιο για τα παιδιά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Στον φόβο του Κυρίου υπάρχει ισχυρή ελπίδα· και στα παιδιά του θα υπάρχει καταφύγιο. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου." (Παροιμίες 14: 26 – 27)