Home / Bibel ämnen / Frukta Gud

Frukta Gud

Vi måste frukta Gud (vilket innebär att ha respekt och vördnad för Gud). Bibeln säger i 5 Moseboken 10:12-13” Och nu Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ.”

Gud undervisar den som fruktar honom. Bibeln säger i Psalm 25:12 ”Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja.”

Att frukta Gud leder till vishet. Bibeln säger i Ordspråksboken 9:10 ”Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt.”

Att frukta Gud är bättre än rikedom. Bibeln säger i Ordspråksboken 15:16” Bättre knapphet och gudsfruktan än överflod och oro.”

Den som fruktar Herren har trygghet. Bibeln säger i Ordspråksboken 14:26-27 ”Den som fruktar Herren har ett tryggt värn, och barnen får en säker tillflykt. Gudsfruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.