Home / Bibelemner / Frykt for Herren

Frykt for Herren

Noe av det Gud ønsker mest av oss er at vi ”frykter” ham. Å frykte Gud er det samme som å vise ham respekt og tilbe ham. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 10,12-13. ”Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.”

Gud underviser dem som frykter ham. Det står i Bibelen, Salmene 25,12. ”Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge.”

Frykt for Gud bringer visdom. Det står i Bibelen, Ordspråkene 9,10. ”Frykt for Herren er opphav til visdom, å kjenne Den Hellige er forstand.”

Frykt for Herren er mer verdifullt enn rikdom. Det står i Bibelen, Ordspråkene 15,16. ”Å eie lite og frykte Herren er bedre enn å ha stor rikdom og uro.”

Selv barn kan føle seg trygge ved å frykte Herren. Det står i Bibelen, Ordspråkene 14,26-27. ”Den som frykter Herren, har et sikkert vern, det er en tilflukt for hans barn. Frykt for Herren er en kilde til liv, en hjelp til å unngå dødens snarer.”