Home / Subiecte biblice / Temerea de Dumnezeu

Temerea de Dumnezeu

Una din cerinţele lui Dumnezeu este să ne temem de El, adică să-L respectăm şi să-L adorăm.

Este scris în Biblie: Deuteronom 10:12-13. “Acum Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?”

Dumnezeu îi învaţă pe cei ce se tem de El.

Este scris în Biblie: Psalm 25:12. “Cum este omul, care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.”

Temerea de Dumnezeu aduce înţelepciune.

Este scris în Biblie: Proverbe 9:10. “Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”

Temerea de Dumnezeu este mult mai valoroasă decât bogăţia.

Este scris în Biblie: Proverbe 15:16. “Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu turburare.”

Temerea de Dumnezeu furnizează un adăpost pentru copii.

Este scris în Biblie: Proverbe 14:26-27. “Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii lui au un loc de adăpost la El. Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii.”