Έχουμε χαρά, όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είχα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, επειδή είναι στα δεξιά μου, για να μην σαλευθώ. Γι’ αυτό η καρδιά μου ευφράνθηκε και η γλώσσα μου αγαλλίασε. Ακόμα και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα." (Ψαλμός 16: 8 - 9)

Έχουμε χαρά όταν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν φυλάξετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Αυτά μίλησα σε σας, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης." (Ιωάννης 15: 10 – 11)

Η χαρά είναι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος." (Επιστολή προς Γαλάτες 5: 22 – 23)

Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι παρά τις καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε. Θα το πω ξανά. Να χαίρεστε." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 4)