Bucurie

Bucuria vine când suntem în prezenţa lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalm 16:8- 9. “Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte.”

Bucuria apare din păzirea poruncilor lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ioan 15:10-11. “Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.”

Bucuria este un dar al Duhului Sfânt.

Este scris în Biblie: Galateni 5:22-23. “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”

Putem fi bucuroşi în ciuda împrejurărilor rele.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:4. “Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”