Home / Bibel ämnen / Glädje

Glädje

Att vara i Guds närvaro ger glädje. Bibeln säger i Psalm 16:8-9  Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar, min kropp är i trygghet...

Att följa Guds bud ger glädje. Bibeln säger i Johannesevangeliet 15:10-11  Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.

Glädje är en av Andens gåvor. Bibeln säger i Galaterbrevet 5:22-23  Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

Vi kan känna glädje oberoende av omständigheterna. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.