Home / Bibelemner / Glede

Glede

Vi mennesker kan oppleve ekte glede ved å være i Guds nærvær. Det står i Bibelen, Salmene 16,8-9. ”Alltid har jeg Herren for øye; han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel; ja, også min kropp kan være trygg.”

Glede får en ved å leve etter Guds bud. Det står i Bibelen, Johannes 15,10-11. ”Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen.”

Glede er en gave fra Den Hellige Ånd. Det står i Bibelen, Galaterne 5,22-23. ”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.”

Det er mulig for oss å oppleve glede tross i vanskelige forhold. Det står i Bibelen, Filipperne 4,4. ”Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!”