Αν γνωρίζουμε πως ο Θεός μας προσέχει, αυτό μπορεί να μας δώσει ανάπαυση και ειρήνη ακόμη και κατά τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εγώ πλάγιασα και κοιμήθηκα. Σηκώθηκα, επειδή ο Κύριος με υποστηρίζει." (Ψαλμός 3: 5)

Όταν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, μπορούμε να διαλογιζόμαστε την προσοχή του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "όταν στο κρεβάτι μου σε θυμάμαι, σε σένα μελετώ τις φυλακές της νύχτας." (Ψαλμός 63: 6)

Μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς, αν ξέρουμε πως ο Θεός δεν κοιμάται ποτέ, αλλά μας προσέχει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ούτε θα νυστάξει αυτός που σε φυλάττει. Να, δεν θα νυστάξει ούτε θα αποκοιμηθεί, αυτός που φυλάττει τον Ισραήλ." (Ψαλμός 121: 2 - 4)