Somn

Ştiind că Dumnezeu veghează asupra noastră, putem avea odihnă şi pace chiar în timpuri de criză.

Este scris în Biblie: Psalmul 3:5. “Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.”

Când avem insomnie, putem reflecta asupra purtării de grijă a lui Dumnezeu.

Este scrisîn Biblie: Psalmul 63:6. “Cînd mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopţii.”

Putem fi în siguranţă ştiind că Dumnezeu nu doarme niciodată, ci veghează asupra noastră.

Este scris în Biblie: Psalmul 121:2-4. “Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.”