Home / Piibli teemad / Püha Vaim

Püha Vaim

The Holy Spirit is the source of truth.

Püha Vaim on tõe allikas.

Loeme Johannese evangeeliumi 14:16–17: „Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.“

Püha Vaimu vastuvõtmist kirjeldatakse uuesti sündimise kujundiga. Loeme Johannese evangeeliumi 3: 5–7: „Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!““

Et saada Püha Vaimu, tuleb seda lihtsalt paluda ja seejärel Püha Vaimu juhatust tähele panna ning sellele kuuletuda. Loeme Luuka evangeeliumi 11:13: „Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!“ Apostlite tegude 5:32 lisatakse: „Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad.“

Püha Vaim on üks isik kolmainu Jumalast. Loeme Apostlite tegude 5:3–4: „Siis ütles Peetrus: „Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid Pühale Vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast? Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu meelevallas? Mispärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale.”“

Jumala Püha Vaim oli tegev loomise juures. 1. Moosese raamatu 1:2 on kirjas: „Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.“

Püha Vaim on konkreetne isik. Pauluse kirjas efeslastele 4:30 on kirjutatud: „Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani!“

Püha Vaim on Jumal, kes elab uskuvate inimeste südames ja nende keskel. Loeme Matteuse evangeeliumi 18:19–20: „Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.“

Püha Vaim lohutab ja julgustab. Apostlite tegude 9:31 võime lugeda: „Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.“

Püha Vaim on kohal, kui ajad on rasked. Matteuse evangeeliumi 10:19–20 on kirjutatud: „Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu.“

Püha Vaim aitab meil Jumalat teenida ja ülistada. Loeme Johannese evangeeliumi 4:23–24: „Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.“

Püha Vaim abistab meid palvetamise juures. Loeme Pauluse kirjast roomlastele 8:26–27: „Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest.“

Püha Vaim annab võime vaimulikest asjadest mõjusalt ja väekalt kõneleda. Apostlite tegude 1:8 on kirjas: „Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.