Home / Bibelemner / Hellige Ånd

Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er sannhetens kilde. Det står i Bibelen, Johannes 14,16-17. ”Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere.”

3,5-7. ”Jesus svarte: ”Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny”.”

For å ta imot Den Hellige Ånd, trenger man bare be om den, for så å følge det den leder deg. Det står i Bibelen, Lukas 11,13. ”Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi Den Hellige Ånd fra himmelen til dem som ber ham!” I Apostlenes Gjerninger 5,32 står det: ”Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham.”

Den Hellige Ånd er en av de tre personene i Treenigheten. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,3.4. ”Da sa Peter: ”Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din? Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din. Og når du så hadde solgt, bestemte du ikke selv over pengene? Hvordan kunne du finne på å gjøre dette? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud”.”

Den Hellige Ånd er Gud som lever i og blant de som tror. Det står i Bibelen, Matteus 18,19-20. ”Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.”

Den Hellige Ånd er nær når vi opplever vanskelige tider. Det står i Bibelen, Matteus 10,19-20. ”Men når de overgir dere til myndighetene, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler gjennom dere.”

Den Hellige Ånd hjelper oss til å tilbe Gud. Det står i Bibelen, Johannes 4,23-24. ”Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.”

Den Hellige Ånd gjør oss i stand til å snakke om åndelige spørsmål med sikkerhet. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 1,8. ”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.”