Home / Subiecte biblice / Spiritul Sfânt

Spiritul Sfânt

Spiritul Sfânt este izvorul adevărului.

Este scris în Biblie: Ioan 14: 16-17. “Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.”

Primirea Spiritului Sfânt înseamnă naşterea din nou.

Este scris în Biblie: Ioan 3:5-7. “Isus îi răspunse: “Adevărat îţi spun cu toată seriozitatea că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Oamenii pot reproduce doar viaţa umană, dar Duhul Sfânt dăruieşte viaţa nouă din cer, aşa că, nu te mira de afirmaţia Mea că trebuie să te naşti din nou” (NT pe înţelesul tuturor).

Pentru a primi Spiritul Sfânt, trebuie să ceri, apoi să asculţi călăuzirea Spiritului Sfânt.

Este scris în Biblie: Luca 11:13. “Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Faptele Apostolilor 5:32. “Noi suntem martori ai acestor lucruri,ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

Spiritul Sfânt face parte din Dumnezeire.

Este scris în Biblie: Fapte 5:3-4. “Petru i-a zis: “Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”

Spiritul Sfânt este Dumnezeu trăind în mijlocul celor ce cred.

Este scris în Biblie: Matei 18:19-20. “Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Spiritul Sfânt este prezent la vreme de nevoie.

Este scris în Biblie: Matei 10:19-20. “Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.”

Spiritul Sfânt ne ajută să ne închinăm lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ioan 4:23-24. “Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I Se închine în duh şi în adevăr.”

Spiritul Sfânt ne dă abilitatea de a vorbi cu putere despre lucrurile spirituale cu putere.

Este scris în Biblie: Fapte 1:8. “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.”