Home / Bibel ämnen / Helige Ande

Helige Ande

Den helige Ande är sanningens källa. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:16-17  Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.

Att ta emot den helige Ande beskrivs som den nya födelsen. Bibeln säger i Johannesevangeliet 3: 5-7   Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Vi tar emot den helige Ande genom att be och följa Andens ledning. Bibeln säger i Lukasevangeliet 11:13  Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” Apostlagärningarna 5:32 Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Den helige Ande är en del av gudomen. Bibeln säger i Apostlagärningarna 5:3-4  Då sade Petrus: ”Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud.” Jesus sade i Matteusevangeliet 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

Den helige Ande är Gud som lever i och bland dem som tror. Bibeln säger i Matteusevangeliet 18:19-20  Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Den helige Ande hjälper under svåra tider. Bibeln säger i Matteusevangeliet 10:19-20  Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er.

Den helige Ande hjälper oss att tillbe Gud. Bibeln säger i Romarbrevet 8:26-27  På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

Den helige Ande ger oss förmågan att tala om andliga saker med kraft. Bibeln säger i Apostlagärningarna 1:8  Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.