Home / Bibelemner / Åndelig modning

Åndelig modning

Med Guds hjelp kan vi oppleve en åndelig utvikling i vårt liv. Det står i Bibelen, Filipperne 1,6. ”Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.”

Åndelig modning er en prosess som skjer i vårt åndelige liv overfor Gud. Vi må holde ut i denne utviklingen. Det står i Bibelen, Filipperne 3,13.14. ”Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.”