Progres

Progresul spiritual este dependent de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Filipeni 1:6. “Şi sunt convins că Dumnezeu care a început acea lucrare bună în voi va continua şi de acum încolo să vă ajute să creşteţi în harul Lui, până când misiunea pe care vrea s-o realizeze El în voi se va încheia, în cele din urmă, în ziua întoarcerii lui Isus Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).

Progresul spiritual este un proces de a nu renunţa.

Este scris în Biblie: Filipeni 3:13-14. “Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”