Home / Bibelemner / Åndelig utvikling

Åndelig utvikling

Gud har lovet at han vil være med oss i en livslang åndelig utvikling og vekst. Det står i Bibelen, Filipperne 1,6. ”Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.”

Jesus er kilden til åndelig utvikling. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,6-7. ”Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud!”