Home / Bibel ämnen / Andlig tillväxt

Andlig tillväxt

Gud lovar att vara med oss i en livslång andlig tillväxtprocess. Bibeln säger i Filipperbrevet 1:6” Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.

Jesus är källan till andlig tillväxt. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:6-7  Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.

När Jesus tid på jorden kom till et slut lovade han den helige Andes hjälp. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:26   Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.