Home / Bibelemner / Ærlighet/Uærlighet

Ærlighet/Uærlighet

Gud forventer at vi er ærlige. Det står i Bibelen, Salmene 51,8. ”Se, du vil ha sannet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp!”

Å spre usann sladder om en person er like skadelig og varig som om du skulle skade personen fysisk. Det står i Bibelen, Ordspråkene 25,18. ”Som hammer og sverd og en kvass pil er den som vitner falskt mot sin neste.”

Gud er imot økonomisk fusk. Det står i Bibelen, Ordspråkene 20,23. ”To slags lodd er en styggedom for Herren, falske vekter er av det onde.”

Vær ærlig og åpen. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 2,3. ”Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urene motiver, og vi farer heller ikke med falskhet.” I 2. Korinterne 8,21 står det: ”Det er viktig for oss å gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker.”

Ærlighet omhandles i to av De ti bud. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,15-16. ”Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.”

Landets ledere setter pris på de som taler sant. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,13. ”Kongen synes vel om rettferdige lepper, han elsker den som taler rett.”

Sannhet og ærlighet er mer verdt enn smiger. Det står i Bibelen, Ordspråkene 28,23. ”Den som refser en mann, får siden større takk enn den som farer med smiger.”

Barn med ærlige foreldre har en stor fordel. Det står i Bibelen, Ordspråkene 20,7. ”Rettferdig er den som er hel i sin ferd, og lykkelige er barna etter ham.”

Si sannheten. Det står i Bibelen, Ordspråkene 12,13-14. ”Svikefulle ord blir en felle for den onde, den rettferdige slipper ut av nøden. En mann nyter godt av det munnen bærer fram, et menneske får igjen for det har gjort.”

Uærlig vinning gir kun kortvarig tilfredsstillelse. Det står i Bibelen, Ordspråkene 20,17. ”Godt smaker brød som er vunnet med svik, men siden blir munnen full av småstein.”

Rikdom som er vunnet på uærlig vis, vil ikke vare. Det står i Bibelen, Ordspråkene 21,6. ”Den rikdom en vinner med løgn, er et pust som blir borte; den fører til døden.”

Gjør slik Gud anbefaler. Det står i Bibelen, Ordspråkene 11,1. ”Falsk vekt er en styggedom for Herren, han gleder seg over fullvektige lodd.”

Gud setter mest pris på ekte ærlighet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 21,3. ”Å gjøre det som er rett og rettferdig, er mer verd for Herren enn offer.”