Home / Bibel ämnen / Ärlighet

Ärlighet

Gud förväntar sig och förtjänar ärlighet. Bibeln säger i Psalm 51:8: ”Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.”

Att vara oärlig om någon är skadligt och lika varaktigt som fysiska sår. Bibeln säger i Ordspråksboken 25:18 (LB): ”Att ljuga om någon är lika skadligt som att slå honom med en yxa, såra honom med ett svärd eller skjuta honom med en vass pil.”

Herren uppskattar inte oärlighet i affärer. Bibeln säger i Ordspråksboken 20:23: ”HERREN avskyr två slags vikter, falsk våg är av ondo.”

Var ärlig och rättfram. Bibeln säger i 1 Tessalonikerbrevet 2:3: ”Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter.” 2 Korintierbrevet 8:21 säger: ”Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor.”

Ärlighet finns med i två av buden. Bibeln säger i 2 Mosebok 20:15-16: ”Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.”

Goda ledare uppskattar dem som talar sanning. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:13: ”Rättfärdiga läppar behagar kungar, den som talar sanning blir älskad.”

Sanning är värdefullare än smicker. Bibeln säger i Ordspråksboken 28:23: ”Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt, mer än den som kommer med smicker.”

Barn till ärliga föräldrar blir välsignade. Bibeln säger i Ordspråksboken 20:7: ”Den rättfärdige lever i ostrafflighet, lyckliga är hans barn efter honom.”

Tala sanning. Bibeln säger i Ordspråksboken 12:13-14 (LB): ”Lögner kan försätta vilken människa som helst i svårigheter, men ärlighet är bästa sättet att bli kvitt dem. Den som säger sanningen och gör det som är gott känner sig tillfredsställd, för människan får det hon förtjänar.”

Vinster genom bedrägeri smakar bra bara ett tag. Bibeln säger i ordspråksboken 20:17: ”Bröd man fått genom svek smakar gott, men efteråt blir munnen full av grus.”

Rikedomar som vinns genom oärlighet består inte. Bibeln säger i Ordspråksboken 21:6: ”Att vinna skatter med lögnaktig tunga är ett jagande efter vind för dem som söker döden.”

Gör det på Guds sätt. Bibeln säger i Ordspråksboken 11:1 (LB): ”Herren avskyr bedrägeri men gläds över ärligheten.”

Gud uppskattar ärlighet mycket. Bibeln säger i ordspråksboken 21:3: ”Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för HERREN än offer.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.