Cinste

Dumnezeu aşteaptă şi merită cinste.

Este scris în Biblie: Psalm 51:6. “Tu meriţi cinste din inimă; da, sinceritate deplină şi adevărată. O, dă-mi această înţelepciune” (Traducerea engleză TLB).

Necinstea faţă de cineva, ca şi rănile fizice, produce dureri de lungă durată.

Este scris în Biblie: Proverbe 25:18. “Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.”

Dumnezeu nu aprobă necinstea în afaceri.

Este scris în Biblie: Proverbe 20:23. “Domnul urăşte două feluri de greutăţi şi cântarul mincinos nu este un lucru bun.”

Fii cinstit şi deschis.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 2:3. “Prin urmare, vedeţi bine că nu vă predicăm din motive false ori având în vedere scopuri mârşave: am fost absolut sinceri şi deschişi” (NT pe înţelesul tuturor).

2Corinteni 8:21. “Căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.”

Cinstea este cuprinsă în două din cele Zece Porunci.

Este scris în Biblie: Exodul 20:15-16. “Să nu furi. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.”

Conducătorii cinstesc pe cei ce spun adevărul.

Este scris în Biblie: Proverbe 16:13. “Buzele neprihănite sunt plăcute împăraţilor şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire.”

Adevărul este mai valoros decât linguşirea.

Este scris în Biblie: Proverbe 28:23. “Cine mustră pe alţii, găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decât cel cu limba linguşitoare.”

Copiii părinţilor cinstiţi sunt binecuvântaţi.

Este scris în Biblie: Proverbe 20:7.”Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!”

Spune adevărul.

Este scris în Biblie: Proverbe 12:13-14. “Minciunile vor duce pe orice om în necaz, dar cinstea este propria lui apărare. Spunerea adevărului dă omului o mare satisfacţie şi munca grea îi aduce multe binecuvântări” (Traducerea engleză TLB).

Câştigul prin minciună este dulce pentru puţin timp.

Este scris în Biblie: Proverbe 20:17. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş.”

Bogăţiile câştigate necinstit nu durează.

Este scris în Biblie: Proverbe 21:6. “Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge şi ele duc la moarte.”

Implineşte voia lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Proverbe 11:1. “Domnul urăşte înşelăciunea şi-I place cinstea” (Traducerea engleză TLB).

Domnului Îi place cinstea.

Este scris în Biblie: Proverbe 21: 3. “Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.”