Home / Bibelemner / Bønn

Bønn

Bønn er ganske enkelt samtale med Gud. Det står i Bibelen, Salmene 4,3. ”Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham. Herren hører når jeg roper til ham.”

Bønn er et mektig middel og et stort privilegium. Det står i Bibelen, Hebreerne 4,16. ”La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.”

Vi kan komme til Gud akkurat som vi er. Det står i Bibelen, Salmene 65,3. ”Du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg.”

Hvor villig er Gud til å høre og svare på vår bønn? Det står i Bibelen, Matteus 7,11. ”Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham.”

Hva må vi gjøre for å få de velsignelsene og den hjelpen vi trenger? Det står i Bibelen, Matteus 7,7-8. ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.”

Vi blir oppfordret til å be Gud om mange ting, blant annet visdom og innsikt. Det står i Bibelen, Jakob 1,5-8. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i alle sin ferd.”

Under hvilke omstendigheter blir vår bønn til Gud forstyrret og uklar? Det står i Bibelen, Salmene 66,18-19. ”Hadde jeg hatt urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg. Men Gud har sannelig hørt! Han lyttet til mitt bønnerop.”

Finnes det noen krav for hvordan vår bønn bør være? Det står i Bibelen, Ordspråkene 28,9. ”Når noen vender øret bort og ikke vil høre på rettledningen, da er selv hans bønn en styggedom.”

Hvem sitt navn skal vi bruke når vi ber? Det står i Bibelen, Johannes 14,13-14. ”Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt havn, vil jeg gjøre det.”

Glem ikke å takke Gud når han svarer din bønn. Det står i Bibelen, Filipperne 4,6. ”Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!”

Hvor ofte skal vi be til Gud? Det står i Bibelen, Efeserne 6,18. ”Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.” 1. Tessaloniker 5,17. ”Be stadig.”

Noen ganger dekker Gud våre behov før vi har bedt ham om hjelp. Det står i Bibelen, Jesaja 65,24. ”Før de roper, skal jeg svare, ennå mens de taler, vil jeg høre.”

Noen ganger sier Gud nei til det vi ber om. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 12,8-9. ”Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: ”Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.” Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.”

Noen ganger svarer Gud: vent litt – vær tålmodig. Det står i Bibelen, Salmene 37,7. ”Vær stille for Herren og vent på ham!”

Det finnes ingen grenser for hva Gud er i stand til å gjøre for å hjelpe oss. Efeserne 3,20. ”Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår.”

I hvilket grad lover Gud å dekke våre behov? Det står i Bibelen, Filipperne 4,19. ”Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt der trenger.”

Hva kan jeg be til Gud om? Det står i Bibelen, Romerne 8,26-27. ”På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.”

Hva sier Kristus at vi må gjøre for at våre bønner skal bli hørt? Det står i Bibelen, Markus 11,24. ”Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.”

Hvilke bønneønsker kan vi med full sikkerhet vite at Gud vil oppfylle? Det står i Bibelen, 1. Johannes 5,14-15. ”Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.”

Kommer Bibelen med noe forslag til en mønsterbønn? Det står i Bibelen, Matteus 6,9-11. ”Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.”

Bønn er mer enn noen magiske formularer. Det står i Bibelen, Matteus 6,7-8. ”Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.”