Home / Subiecte biblice / Rugăciune

Rugăciune

Rugăciunea înseamnă dialog cu Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalm 4:3. “Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El.”

Rugăciunea este un privilegiu minunat.

Este scris în Biblie: Evrei 4:16. “Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”

Dumnezeu poate fi găsit.

Este scris în Biblie: Psalm 65:2. “Tu asculţi rugăciunea, deaceea toţi oamenii vor veni la TIne.”

Cât de mult doreşte Dumnezeu să asculte şi să răspundă rugăciunilor noastre?

Este scris în Biblie: Matei 7:11. “Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!”

Cu ce condiţie ni se promit binecuvântările?

Este scris în Biblie: Matei 7:7-8. “Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.”

Trebuie să ne rugăm pentru înţelepciune.

Este scris în Biblie: Iacov 1:5-8. “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic in toate căile sale.

Din ce cauză, ne spune Psalmistul, Domnul nu va asculta rugăciunea?

Este scris în Biblie: Psalmul 66:18-19. “Dacă aş fi cugetat lucruri neleguite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.”

Refuză Dumnezeu vreodată să asculte rugăciunea?

Este scris în Biblie: Proverbe 28:9. “Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă.

În al Cui Nume trebuie să ne rugăm?

Este scris în Biblie: Ioan 14:13-14. “Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”

Să nu uităm să mulţumim lui Dumnezu pentru răspunsuri la rugăciuni.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:6. “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci rugaţi-vă pentru orice lucru; aduceţi nevoile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu şi nu uitaţi să-I mulţumiţi pentru răspunsurile Sale” (NT pe înţelesul tuturor).

Cât de des să ne rugăm?

Este scris în Biblie: Efeseni 6:18. “Rugaţi-vă întruna. Cereţi-I lui Dumnezeu orice lucru care se potriveşte cu dorinţele Duhului Sfânt. Stăruiţi pe lângă El, aducându-I aminte de nevoile voastre şi rugându-vă neîncetat pentru creştinii de pretutindeni” (NT pe înţelesul tuturor).

1Tesaloniceni 5:17. “Rugaţi-vă neîncetat.”

Uneori Dumnezeu ne răspunde înainte de a ne ruga Lui.

Este scris în Biblie: Isaia 65:24. “Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

Uneori Dumnezeu spune: Nu! rugăciunilor noastre.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 12:8-9 “În trei rânduri L-am rugat pe Dumnezeu să mă vindece. Dar El mi-a răspuns: “Nu, căci sunt cu tine şi aceasta îţi ajunge; nu mai ai nevoie de nimic altceva. Puterea Mea este cel mai bine evidenţiată în oamenii slabi” (NT pe înţelesul tuturor).

Uneori Dumnezeu ne răspunde rugăciunile noastre, spunându-ne: “Aşteaptă puţin.”

Este scris în Biblie: Psalmul 37:7. “Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. (“Fii liniştit înaintea Domnului şi aşteaptă-L răbdător” – Traducerea engleză NIV).'

Nu există limită pentru puterea lui Dumnezeu de a ajuta.

Este scris în Biblie: Efeseni 3:20-21. “Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează in noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”

Cât de deplin a promis Dumnezeu să împlinească nevoile noastre?

Este scris în Biblie: Filipeni 4:19. “Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.”

Cum pot şti despre ce să mă rog?

Este scris în Biblie: Romani 8:26-27. “Şi în acelaşi mod, Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci noi nu ştim cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine inexprimabile. Şi Cel ce cercetează inimile noastre (“Şi Tatăl, Cel care ştie toate inimile” – trd. Engleză TLB) cunoaşte gândul Duhului, pentru că Duhul mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Cu ce condiţie spune Hristos că vom primi răspunsuri la rugăciunile noastre?

Este scris în Biblie: Marcu 11:24. “Deaceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea.”

Ce cereri aşteptăm cu încredere ca Dumnezeu să le asculte.

Este scris în Biblie: 1Ioan 5:14-15. “Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.”

Ne dă Biblia un model de rugăciune?

Este scris în Biblie: Matei 6:9-11. “Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: “Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-Se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.”

Rugăciunile nu sunt ceva magic.

Este scris în Biblie: Matei 6:7-8. “Când vă rugaţi nu bolborosiţi la ne sfârşit aceeaşi rugăciune, cum fac păgânii, care cred că rugăciunile le vor fi ascultate dacă le repetă mereu. Amintiţi-vă că Tatăl vostru ştie exact de ce aveţi nevoie, chiar înainte de a-I cere voi! (NT pe înţelesul tuturor).