Home / Bibelemner / Bekjennelse

Bekjennelse

Første skritt mot tilgivelse er at vi bekjenner våre synder for Gud. Det står i Bibelen, 1. Johannes 1,9. ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og rensen oss for all urett.”

Bekjennelse går forut for tilbedelse. Det står i Bibelen, Nehemja 9,3. ”En fjerdepart av dagen stod de hver på sin plass og hørte på dem som leste opp av boken med Herren deres Guds lov. Og en annen fjerdepart av dagen bekjente de sine syner og tilbad Herren sin Gud.”

Bekjennelse muliggjør forsoning og samfunn med hverandre. Det står i Bibelen, Jakob 5,16. ”Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.”

Bekjennelse gjør det mulig å seire. Det står i Bibelen, Ordspråkene 28,13. ”Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet.”