Home / Bibel ämnen / Bekänn

Bekänn

Att bekänna är det första steget mot förlåtelse. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 1:9  Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”

Syndabekännelse är en del av tillbedjan. Bibeln säger i Nehemja 9:3” De stod upp, var och en på sin plats, och läste ur Herrens, sin Guds, lag under en fjärdedel av dagen. Under nästa fjärdedel bekände de sina synder och föll ner och tillbad Herren, sin Gud.

Bekännelse gör oss mottagliga för bönesvar. Bibeln säger i Jakobsbrevet 5:16” Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

Bekännelse leder till välgång. Bibeln säger i Ordspråksboken 28:13  Att dölja sina brott ger ingen framgång, den som bekänner och ångrar sig blir benådad.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.