Home / Subiecte biblice / Mărturisirea

Mărturisirea

Mărturisirea pregăteşte calea pentru iertare.

Este scris în Biblie: 1Ioan 1:9. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”

Mărturisirea pregăteşte calea pentru închinare.

Este scris în Biblie: Neemia 9:3. “După ce au şezut jos, au citit în cartea Legii Domnului, Dumnezeului lor, a patra parte din zi; şi altă a patra parte din zi şi-au mărturisit păcatele şi s-au închinat înaintea Domnului, Dumnezeului lor.”

Mărturisirea pregăteşte calea pentru împăcare şi părtăşie.

Este scris în Biblie: Iacov 5:16. “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

Mărturisirea face să fie posibil succesul în viaţă.

Este scris în Biblie: Proverbe 28:13. “Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.”