Home / Biblická témata / Zpověď

Zpověď

Zpověď otvírá cestu k odpuštění. V Bibli to čteme v 1. listě Janově 1,9: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“

Zpověď otvírá cestu k bohoslužbě. Je to zmíněno v Bibli, Nehemjáš 9,3: „Povstávali ze svých míst, když četli čtyřikrát za den z knihy Zákona Hospodina, svého Boha, a čtyřikrát se vyznávali a klaněli Hospodinu, svému Bohu.“

Zpověď otvírá cestu ke smíření a ke společenství. Čteme o tom např. v Listě Jakubově 5,16: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“

Zpověď otvírá cestu k úspěchu. Říká to Bible v Přísloví 28,13: „Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.“