Home / Bibelemner / Dommen

Dommen

Alle mennesker skal en gang til doms, med Gud som dommer. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,12. ”Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.”

Menneskene vil bli dømt etter sine gjerninger. Det står i Bibelen, Matteus 16,27. ”For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort.”

Menneskene skal dømmes etter Guds lov. Det står i Bibelen, Jakob 2,10-12. ”For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle. For han som sa: ”Du skal ikke bryte ekteskapet,” han sa også: ”Du skal ikke slå i hjel.” Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. Dere skal dømmes etter frihetens lov, og etter det må dere leve, i ord og gjerning.”

Guds dom vil være rettferdig. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 17,31. ”For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde.”

Ingen slipper unna dommen. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 5,10. ”For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt.”

Det blir ikke mulig å skjule noe under dommen. Det står i Bibelen, Forkynneren 12,14. ”For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.”

Hva fikk profeten Daniel vite om dommen? Det står i Bibelen, Daniel 7,9-10. ”Videre så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild. En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja, titusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.”

Men Kristus er vår forsvarsadvokat under denne dommen, og bedre forsvarsadvokat finnes ikke. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,1. ”Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.”

Hva slags bevismateriale legger vår forsvarsadvokat frem på vår vegne? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 3,5. ”Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler.”