Home / Bibel ämnen / Domen

Domen

Alla skall dömas inför Gud. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:12  Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar.”

Människorna blir dömda efter vad de har gjort. Bibeln säger i Matteusevangeliet 16:27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.”

Måttstocken i domen blir Guds lag. Bibeln säger i Jakobsbrevet 2:10-12  Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte dräpa. Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.”

Guds dom blir rättvis. Bibeln säger i Apostlagärningarna 17:31  Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill.  Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda."”

Ingen undgår domen. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 5:10  Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.”

Ingenting kan hållas gömt i domen. Bibeln säger i Predikaren 12:14  Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, gott som ont.

Vilken inblick i domsscenen fick Daniel? Bibeln säger i Daniel 7:9-10  Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var ren som ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades.

I domsalen är Kristus vår försvarsadvokat. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 2:1 ... Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig.”

Vilka bevis kan försvaret presentera i vår sak? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 3:5 Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok, och jag skall kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.