Home / Bibelemner / Helse

Helse

Hvorfor skulle jeg tenke på å leve sunt? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,19-20. ”Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!”

Hva ønsker Gud for oss når det gjelder vår helse? Det står i Bibelen, 3. Johannes 2. ”Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.”

Hva skulle Guds folk gjøre for å oppleve den helsegevinst han ønsket å gi dem? Det står i Bibelen, 2. Mosebok 15,26. ”Han sa: ”Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege”.”

Hvilket helseløfte gav Gud sitt folk i gammel tid? Det står i Bibelen, 2. Mosebok 23,25. ”Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet du spiser og vannet du drikker, og sykdom vil jeg holde borte fra deg.”

Hvem har makt til å helbrede? Det står i Bibelen, Salmene 103,2-3. ”Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom.”

Det må være balanse mellom arbeid og hvile for å kunne nyte sunnhet i hverdagen. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,8-10. ”Kom hviledagen i hu, så du holder en hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer.”

Har min holdning til livet noe å si for min helse? Det står i Bibelen, Ordspråkene 17,22. ”Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på marg og ben.”

Stress på utsiden behøver ikke nødvendigvis bety stress på innsiden. Det står i Bibelen, Filipperne 4,6-7. ”Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

Hva kan man gjøre for å forhindre seksuelt overførbare sykdommer? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,18. ”Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.” 2. Mosebok 20,14. ”Du skal ikke bryte ekteskapet.”

Hva slags kosthold skulle de første menneskene på jord spise? Frukt, korn, nøtter og belgfrukter. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 1,29. ”Og Gud sa: ”Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere”.”

Hva sa Gud om kosthold like etter syndefloden, da få eller ingen vekster fantes? Det står i Bibelen, 1. Mosebok 9,2-4. ”Frykt og redsel skal de kjenne for dere, alle dyrene på jorden, alle fuglene under himmelen, alt som rører seg på marken, og alle fiskene i havet; dere skal ha makt over dem. Alt som lever og rører seg, skal være til føde for dere. Likesom jeg gav dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise.”

Menneskene skulle være forsiktige med det de spiste, og skille mellom det som var sunt og det som var skadelig for dem. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 11,47. ”Slik kan dere skille mellom urent og rent, mellom dyr som kan spises, og dyr som ikke kan spises.” (Les også 3. Mosebok 11 for flere detaljer).

Skillet mellom rent og urent var ikke et forbud som gjaldt bare jøder. Skillet fantes før Abraham, den første jøden. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 7,1.2. ”Herren sa til Noah: ”Gå inn i arken, du og hele din husstand! For jeg har funnet at bare du er rettferdig for meg i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta med deg sju par, hann og hunn, og av de dyrene som ikke er rene, ett par, hann og hunn.”

Skillet mellom rent og urent kjøtt vil gjelde frem til tidens ende. Det står i Bibelen, Jesaja 66,15.17. ”For se, Herren kommer som en ild, hans vogner som en virvelvind. Han slipper sin vrede løs som en brann, sine trusselord som flammer.... De som helger og renser seg når de går til hagene i følge med en om går i midten, de som spiser svinekjøtt, mus og annen styggedom, skal alle gå til grunne, lyder ordet fra Herren.”

Hva slags eksempel viste Daniel for et sunt og godt kosthold? Det står i Bibelen, Daniel 1,8. ”Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren.” Hva spiste han i stedet? Det står i Bibelen, Daniel 1,12. ”Prøv dine tjenere i ti dager! Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke!”

Hvorfor skal vi vise selvkontroll i matinntaket? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,31. ”Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære!”

Hva sier Bibelen om alkohol? Det står i Bibelen, Ordspråkene 20,1. ”Vinen er en spotter, og den sterke drikk en bråkmaker, ingen som raver av drikk, er vis.”

Vil alkoholinntak ha negative følger for meg? Det står i Bibelen, Ordspråkene 23.29-35. ”Hvem roper akk, og hvem roper ve, hvem har strid, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppe og drikker, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor den gløder, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist kan den bite som en slange og stikke som en giftig orm. Da ser dine øyne underlige ting, og du taler tull og tøv. Det er som om du lå midt ute på havet eller klynget deg til mastetoppen. ”De slo meg, men det gjorde ikke vondt; de banket meg, men jeg merket det ikke. Når skal jeg våkne av rusen? Da vil jeg få tak i mer vin”.”

Hva skjer når man spiser og drikker for mye? Det står i Bibelen, Ordspråkene 23.20-21. ”Vær ikke blant dem som fyller seg med vin, eller blant dem som fråtser i kjøtt. For den som eter og drikker, blir fattig, og rusen kler folk i filler.”