Home / Bibel ämnen / Hälsa

Hälsa

Varför skall jag bry mig om min hälsa? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet    6:19-20  Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

Vad är Guds önskan för oss? Bibeln säger i 3 Johannesbrevet v 2 Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag.

På vilka villkor lovades frihet från sjukdomar till Guds folk? Bibeln säger i 2 Moseboken 15:26  Han sade: ”Om du lyder Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då skall jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig.”

Vilket löfte gav Gud till sitt folk? Bibeln säger i 2 Moseboken 23:25  Ni skall tjäna Herren, er Gud, då skall jag välsigna brödet du äter och vattnet du dricker och hålla sjukdomar borta från dig.

Vem kan hela? Bibeln säger i Psalm 103: 2-3  Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar,

För att må bra måste vi ha balans mellan arbete och vila. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:8-10  Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer.

Påverkar sinnesstämningen min hälsa? Bibeln säger i Ordspråksboken 17:22  Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen.

Yttre stress behöver inte betyda inre stress. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:6-7  Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Vad kan man göra för att förhindra spridande av sexuellt överförda sjukdomar? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 6:18  Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. 2 Mosebok 20:14 säger: Du skall inte begå äktenskapsbrott.”

Vilken ursprunglig kost rekommenderades till människor? Bibeln säger i 1 Moseboken 1:29  Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.

Vad sade Gud om kosten efter syndafloden när det var lite växtlighet? Bibeln säger i 1 Moseboken 9:2-4  Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt. Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna. Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta.

Människorna skulle vara noggranna med sin föda och skilja mellan vad som var bra för dem och inte. Bibeln säger i 3 Moseboken 11:47  Så skall ni kunna skilja mellan orent och rent, mellan djur som får ätas och djur som inte får ätas.  (3 Mosebok 11 ger fler detaljer om detta.)

Skillnaden mellan rent och orent var inte bara ett judiskt förbud. Det fanns innan Abraham, den förste juden. Bibeln säger i 1 Moseboken 7:1-3  Herren sade till Noa: ”Gå in i arken, du och hela din familj. Ty jag har funnit att du ensam är rättfärdig inför mig i denna tid. Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju par av varje art, hanar och honor, och av alla djur som inte är rena skall du ta ett par, hane och hona – också av himlens fåglar sju par av varje art, hanar och honor – så att de kan överleva på jorden.

Skillnaden mellan ren och oren föda skall fortsätta till tidens slut. Bibeln säger i Jesaja 66:17-18   De som helgar och renar sig för att gå in i trädgårdarna, [---] de som äter svinkött, kräldjur och råttor, de skall alla gå under, säger Herren. Jag kommer för att samla alla folk och alla språk. De skall komma och se min härlighet.

Vilket föredöme visade Daniel när det gällde att välja rätt kost? Bibeln säger i  Daniel 1:8   Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därför anhöll han hos överste kammarherren att slippa det orena. Vad åt han i stället? Vers 12 säger: ”Gör ett försök med oss i tio dagar, herre: låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka.

Varför bör vi utöva självkontroll när det gäller våra matvanor? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:31  Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.

Vad säger Bibeln om alkohol? Bibeln säger i Ordspråksboken 20:1  Vinet är en hädare, ölet en gaphals, vettlös är den som raglar av rus.

Kan alkoholhaltiga drycker påverka mig negativt? Bibeln säger i Ordspråksboken 23:29-35  Vem jämrar och stönar? Vem grälar och bråkar? Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon? Den som blir sittande vid glaset, den som kommer för att smaka det kryddade vinet. Se inte på vinet som skimrar rött, om glittrar i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, hugger som en giftorm. Då ser du underliga syner och får befängda idéer: än ligger du mitt ute i havet, än högt uppe i mastkorgen."De slog mig men det gjorde inte ont, jag fick stryk men märkte det inte. När skall jag vakna? Jag vill ha mer!”

Vad blir följden av att äta och dricka för mycket? Bibeln säger i Ordspråksboken 23:20-21  Bli inte en sådan som dricker vin och som frossar på kött, ty drinkare och frossare blir utblottade, dåsandet klär dem i trasor.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.