Home / Bibelemner / Religion

Religion

Sann religion kommer fra et oppriktig hjerte. Det står i Bibelen, Jesaja 29,13-14. ”Herren sa: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, mens hjertet er langt borte fra meg, og fordi den frykt de har for meg, er tillærte menneskebud, derfor vil jeg fortsette å gå fram mot dem på underlig, selsom vis. Da skal visdommen hos deres vismenn forgå og de klokes klokskap forsvinne.”

Ekte religion har fokus rettet mot Jesus, ikke mot filosofier og teorier. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,8. ”Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.”

Ekte religion bærer åndelig frukt. Det står i Bibelen, Matteus 21,43. ”Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter.”

Ekte religion er å tjene andre – det er trofasthet mot Guds ord. Det står i Bibelen, Jakob 1,27. ”En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.”