Home / Bibel ämnen / Religion

Religion

Sann religion kommer från att söka Gud med ett uppriktigt hjärta. Bibeln säger i Jesaja 29:13   Herren sade: Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån mig, deras gudsfruktan var inlärda människobud.

Sann religion har sin grund i Jesus, inte i filosofier.  Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:8 Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. ”

Sann religion bär andlig frukt. Bibeln säger i Matteusevangeliet 21:43   Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Galaterbrevet 5:22-23 säger:  Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. ...

Sann religion innebär att hjälpa andra och förbli Herren trogen. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:27   Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...