Religie

Adevărata religie vine dintr-o inimă cinstită.

Este scris în Biblie: Isaia 29:13. “Domnul zice: “Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are de Mine, nu este decât o invăţătură de datină omenească.”

Adevărata religie are in centru pe Isus, nu filozofiile omeneşti.

Este scris în Biblie: Coloseni 2:8. “Nu permit altora să vă strice credinţa şi bucuria cu filozofiile lor şi cu răspunsurile lor greşite, superficiale, clădite pe gânduri şi idei omeneşti, în locul celor venite de la Isus” (NT pe înţelesul tuturor).

Adevărata religie produce fructe spirituale.

Este scris în Biblie: Matei 21:43. “Deaceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam, care va duce roadele cuvenite.”

Adevărata religie se manifestă prin lucrarea pentru alţii şi credincioşia faţă de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 1:27. “Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”