Home / Bibelemner / Selvmord

Selvmord

Uansett hvor mørkt fremtiden kan se ut for deg akkurat nå, husk: Gud er alltid ved din side. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 4,8-9. ”Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er tvilrådige, men ikke fortvilet, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ut.”

Du er enormt verdifull for Gud. Det står i Bibelen, Lukas 12,6-7. ”Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet, er telt. Så frykt ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.”

Gud bryr seg om deg og tenker stadig på deg. Det står i Bibelen, Salmene 139,17-18. ”Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.”

Gud gir deg løfte om en fantastisk fremtid. Det står i Bibelen, Jeremia 29,11. ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.”

Jesus vil hjelpe deg når byrdene du bærer er for tunge for deg å bære alene. Det står i Bibelen, Salmene 55,23. ”Kast på Herren det som tynger deg, han vil sørge for deg! Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle.” I Matteus 11,28-30 står det, ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.”

Du er ikke den eneste som ønsker å avslutte livet. Flere mennesker i Bibelen hadde det på samme måte. Det står i Bibelen, 4. Mosebok 11,14-15. Moses sa: ”Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg. Vil du lage det slik for meg, så la meg heller dø med en gang. Hvis du har godvilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke.” En hendelse i livet til Elia står gjengitt i 1. Kongebok 19,3-4. ”Da ble Elia redd, gjorde seg ferdig og drog av sted for å berge livet. Han kom til Be’er-Sjeba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen, og selv gikk han en dagsreise ut i ødemarken. Der satte han seg under en gyvelbust og ønsket at han måte få dø. ”Nå er det nok,” sa han, ”ta mitt liv, Herre! For jeg er ikke bedre enn fedrene mine”.”

Gud kan hjelpe deg hvis du plages av uutholdelig frykt og redsel. Det står i Bibelen, Jesaja 41,10. ”Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelser hånd.” I Josva 1,9 står det, ”Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.”

Gud vil aldri gå fra deg, selv om alle andre har forlatt deg. Det står i Bibelen, Salmene 9,11. ”De som kjenner ditt navn, har tillit til deg, for du svikter ikke dem som søker deg, Herre.” I Salmene 46,2-4 står det, ”Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle trengsler var det han som hjalp oss. Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, og fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav.”

Gud tilbyr deg fred i hjerte og i sinn. Det står i Bibelen, Johannes 14,27. ”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.” I Jesaja 26,3-4 står det, ”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe.” I Johannes 16,33 står det, ”Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!”

La tankene fokusere på noe som er positivt og oppløftende, med Guds hjelp. Det står i Bibelen, Filipperne 4,8. ”For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!”

Hvis du føler deg helt alene akkurat nå, husk på at du har uendelig stor verdifull for Gud, og at du har venner som er villige til å snakke med deg og ønsker å hjelpe deg med problemene du opplever. Ring til Bibleinfo.com på telefonnummer 1-800-97-BIBLE og trykk på 4 fra 14:00 – 21:00 Pacific Standard Time. Vi ønsker å snakke med deg og be sammen med deg. Ring til oss.