Home / Bibel ämnen / Självmord

Självmord

Hur mörk än framtiden kan tyckas för dig just nu, kom ihåg att Gud aldrig kommer att överge dig. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 4:8-9   Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.

Du är mycket värdefull för Gud. Bibeln säger i Lukasevangeliet 12:6-7   Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

Gud bryr sig om dig och tänker ständigt på dig. Bibeln säger i Psalm 139:17-18   Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Du utlovas en fantastisk framtid. Bibeln säger i Jeremia 29:11  Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jesus vill hjälpa dig när dina bördor verkar för tunga att bära. Bibeln säger i Psalm 55:23   Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta. 

Matteusevangeliet 11:28-30 säger: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

Du är inte ensam om att tänka på att du skulle vilja dö. Flera människor i Bibeln kände det på samma sätt. Moses säger i 4 Moseboken 11:14-15   Ensam orkar jag inte med detta folk, det är en för tung börda för mig. Om du skall behandla mig så, döda mig då hellre. Visa mig den nåden, så att jag slipper det onda du gör mig.” En händelse i profeten Elias liv är nedskriven i 1 Kungaboken 19:3-4   Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beer Sheva i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. ”Det är nog”, sade han, ”ta mitt liv, Herre, jag är inte bättre än mina fäder.”

Om du känner dig överväldigad av rädsla skall Gud hjälpa dig. Bibeln säger i Jesaja 41:10   Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Josua 1:9 säger:  Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.”

Gud kommer aldrig att överge dig även om alla andra gör det. Bibeln säger i Psalm 9:11   De som känner dig, Herre, litar på dig, ty du sviker inte dem som kommer till dig. Psalm 46:2-4 säger: Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, om än vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror.

Gud erbjuder dig frid i hjärta och sinne. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:27   Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesaja 26:3 säger: Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han. Johannesevangeliet 16:33 säger: Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.”

Guds kan hjälpa dig att inrikta ditt hjärta och sinne på positiva tankar. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:8   Och så, mina bröder (och systrar): det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.

Om du känner dig helt ensam just nu, kom då ihåg att i detta ögonblick är du av stort värde för Gud och har många vänner som är villiga att lyssna och vill hjälpa.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.