Home / Subiecte biblice / Sinucidere

Sinucidere

Oricât de întunecos ar părea viitorul pe ntru tine acum, aminteşte-ţi, Dumnezeu nu te va părăsi niciodată.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 4:8-9. “Noi suntem apăsaţi din toate părţile de necazuri, nu însă frânţi sau sfărâmaţi. Suntem total nedumeriţi pentru că nu ştim de ce iau lucrurile întorsătura pe care o iau, dar nu ne dăm bătuţi niciodată. Suntem trântiţi la pământ uneori, dar ne ridicăm din nou şi mergem întotdeauna mai departe” (NT pe înţelesul tuturor).

Eşti de mare valoare în Faţa lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Luca 12:6-7. “Cât costă cinci vrăbii? Vreo doi, trei lei? În orice caz, nu mai mult decât atâta. Totuşi Dumnezeu nu uită pe absolut nici una din ele. Şi El ştie până şi câţi peri aveţi în cap! Niciodată să nu vă temeţi, căci voi Îi sunteţi cu mult mai de preţ decât un stol întreg de vrăbii” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu Se îngrijeşte de tine şi Se gândeşte mereu la tine.

Este scris în Biblie: Psalmul 139:17-18. “Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.”

Dumnezeu îţi promite un viitor minunat.

Este scris în Biblie: Ieremia 29:11. “Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”

Isus te va ajuta când povara este prea grea de purtat.

Este scris în Biblie: Psalmul 55:22. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.”

Matei 11:28-30. “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţăţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.”

Nu eşti singurul care gândeşti că vrei să mori. Câţiva oameni din Biblie au simţit acelaşi lucru.

Este scris în Biblie: Numeri 11:14-15. “Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să Te porţi aşa cu mine, mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea Ta, ca să

nu-mi mai văd nenorocirea.”

1Împăraţi 19:3-4. “Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienuper şi dorea să moară, zicând: “Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”

Dacă te simţi biruit de teamă, Dumnezeu te va ajuta.

Este scris în Biblie: Isaia 41:10. “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”

Iosua 1:9. “Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

Dumnezeu nu te va uita niciodată, chiar dacă ceilalţi te uită.

Este scris în Biblie: Psalmul 9:10. “Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!”

Psalmul 46:1-3. “Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. Deaceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.”

Dumnezeu îţi oferă pacea minţii şi inimii.

Este scris în Biblie: Ioan 14:27. “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”

Isaia 26:3. “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.”

Ioan 16:33. “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Cu ajutorul lui Dumnezeu, concentrează-ţi mintea şi inima la gânduri pozitive.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:8. “Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”