Home / Bibelemner / Standhaftighet

Standhaftighet

Gud liker ikke at vi sitter på gjerdet uten å bestemme oss i åndelige spørsmål. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 3,15-16. ”Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.”

Stå ved de valg for ditt liv som du har tatt. Det står i Bibelen, Jesaja 50,7. ”Herren min Gud kommer meg til hjelp, derfor skammer jeg meg ikke. Derfor gjør jeg ansiktet hardt som flint, jeg vet at jeg ikke skal bli til skamme.”

Ikke la deg distrahere av uviktige problemer. Det står i Bibelen, Jeremia 32,38-39. ”De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett sinn og lære dem én vei, så de alltid frykter meg, til gagn for dem selv og deres etterkommere.”

Bestem deg for å følge Gud. Det står i Bibelen, Josva 24,15. ”Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.”