Home / Bibel ämnen / Beslutsamhet

Beslutsamhet

Gud tycker inte om obeslutsamhet, särskilt när det gäller andliga ting. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 3:15-16  Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm! Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun.

Håll fast vid dina åtaganden. Bibeln säger i Jesaja 50:7  Herren Gud hjälper mig, därför känner jag inte skymfen, därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta, jag vet att jag inte blir sviken.

Låt dig inte distraheras av mindre viktiga ärenden eller frågor. Bibeln säger i Jeremia 32:38-39  Och de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud. Jag skall ge dem en enda vilja och en enda väg: att alltid frukta mig, så att det går väl för dem och för deras barn efter dem.

Besluta dig för att tjäna Gud. Bibeln säger i Josua 24:15  Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...