Home / Subiecte biblice / Fermitate / Tărie de caracter

Fermitate / Tărie de caracter

Lui Dumnezeu nu-I place nehotărârea, în special în lucrurile spirituale.

Este scris în Biblie: Apocalips 3:15-16. “Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.”

Când te angajezi într-o acţiune, fii hotărât.

Este scris în Biblie: Isaia 50:7. “Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat; de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine.”

Să nu ţi se abată atenţia la lucruri neimportante.

Este scris în Biblie: Ieremia 32:38-39. Ei vor fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei.”

Hotărăşte-te să serveşti pe Domnul.

Este scris în Biblie: Iosua 24:15. “Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”