Home / Bibelemner / Tålmodighet

Tålmodighet

Hvordan kan vi lære å vise mer tålmodighet? Vanskelige opplevelser kan lære oss å være mer tålmodige. Det står i Bibelen, Romerne 5,3. ”Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet.” Jakob 1,3-4. ”For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe.”

Vår tålmodighet står i forhold til hvor godt vårt forhold er til Gud. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 14,12. ”Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.”

Guds folk er tålmodige og overbærende med hverandre. Det står i Bibelen, Efeserne 4,2. ”Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.”

De som holder ut skal arve det som er blitt lovet. Det står i Bibelen, Hebreerne 6,12. ”Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet får del i løftene.”

Vær utholdende og tålmodig idet du venter på at Jesus skal komme igjen. Det står i Bibelen, Jakob 5,7-8. ”Vær da tålmodige, brødre, inntil Herren kommer! En bonde venter på jordens dyrebare grøde; han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og ved godt mot, for Herrens komme er nær.”