Home / Subiecte biblice / Răbdare

Răbdare

Cum poate răbdarea noastră să se intărească? Răbdarea omenească se dezvoltă prin incercări.

Este scris în Biblie: Romani 5:3. “Ne putem bucura chiar şi atunci când dăm peste dificultăţi şi incercări, intrucât ştim că ele ne sunt de folos, fiindcă ne invaţă să fim răbdători” (NT pe înţelesul tuturor).

Răbdarea noastră depinde de legătura noastră cu Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Apocalips 14:12. “Fie ca aceasta să constituie o incurajare pentru copiii lui Dumnezeu, ca ei să îndure răbdători toate incercările şi persecuţiile care vin, fiindcă sunt sfinţii Lui care rămân neclintiţi până la sfârşit, in ascultarea poruncilor Sale şi în încrederea lor în Isus” (NT pe înţelesul tuturor).

Oamenii lui Dumnezeu sunt răbdători unii cu alţii.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:2. “Fiţi smeriţi şi blânzi. Aveţi răbdare unii cu alţii, manifestând ingăduInţă faţă de greşelile celuilalt, din pricIna iubirii voastre” (NT pe înţelesul tuturor).

Cei care sunt răbdători moştenesc ceeace le-a fost promis.

Este scris în Biblie: Evrei 6:12. “Deci, ştiind ce vă aşteaptă, n-o să mai deveniţi indiferenţi şi serbezi din punct de vedere spiritual, ci veţi dori din toată inima să călcaţi pe urmele celor care au parte de tot ce le-a promis Dumnezeu, din pricina puternicii lor credinţe şi răbdări” (NT pe înţelesul tuturor).

Fii răbdător până la venirea Domnului.

Este scris în Biblie: Iacov 5:7-8. “Însă în ceeace vă priveşte pe voi, iubiţi fraţi, care aşteptaţi iîntoarcerea Domnului, fiţi răbdători, ca un gospodar care aşteaptă până-n toamnă să-i dea in pârg preţioasa-i recoltă. Da, aveţi răbdare şi prindeţi mai mult curaj, căci venirea Domnului este aproape” (NT pe înţelesul tuturor).